AKTUALNOŚCI
IDEA
STATUT
ZARZĄD
ARCHIWALNE NUMERY BIULETYNU
KONTAKT

 

 

Idea stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ŚCIEŻKI NIESKOŃCZONOŚCI z siedzibą w Mińsku Mazowieckim powstało we wrześniu 2004 roku z inicjatywy młodych nauczycieli. Zostało ono powołane po to, by wspierać „inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w sferze oświaty i kultury” [statut, rozdz. 2, § 8].

Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
Copyright © by Scieżki Nieskończoności | Design & Engine by
Trajektoria